Aby uzyskać status klienta hurtowego załącz dokument wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.